* έχει λήξει *

 

 

Θέλεις να βελτιώσεις το σπίτι σου βάζοντας σύγχρονα παράθυρα, φυσικό αέριο, τέντες κλπ;

Το πρόγραμμα ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να λάβεις από 40 έως & 75 % χρηματοδότηση των έργων που θέλεις να πραγματοποιήσεις!

Οι λεπτομέρειες & οι παράμετροι είναι πολλές, μπορεί βεβαίως να τις αναγνώσει κανείς στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η εταιρία μας, που μετέχει σε όμιλο Συμβούλων επιχειρήσεων & ιδιωτικών έργων (πχ. ενεργειακοί Σύμβουλοι), βάζει τα πράγματα σε μια σειρά & είναι αρωγός σου στην απλοποίηση των διαδικασιών. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική Αίτηση είναι μέχρι 15/2/2022, αν & ίσως πάρει νέα παράταση.

Πώς αρχίζουμε;

 Συμπλήρωσε  τη σχετική

Φόρμα Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Σωστή καθοδήγηση

Μέσω της Φόρμας, η ομάδα μας αποκτά αρκετά σαφή εικόνα για τί θέλεις να κάνεις & θα σε κατευθύνουμε ανάλογα.

 

 

Παρατηρήσεις
Η συμπλήρωση της Φόρμας αυτής δεν είναι δεσμευτική για αγορά υπηρεσίας
Το κόστος για την υποβολή & καθοδήγηση στο Πρόγραμμα ποικίλει & είναι ανάλογο της έκτασης του έργου
Η εταιρεία μας & οι συνεργάτες μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε ακόμα στην επιλογή προμηθευτών

 


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Στο νέο πρόγραμμα θα λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση των αιτήσεων τα παρακάτω:

 • η ηλικία κατασκευής του κτηρίου
 • το ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης
 • οι βαθμοημέρες (δηλαδή οι ημέρες ψύχους και υπερβολικής ζέστης)
 • τα εισοδηματικά κριτήρια

1) Καταργείται ως κριτήριο ένταξης η ταχύτητα πληκτρολόγησης των στοιχείων, που ίσχυε σε προγράμματα προηγούμενων ετών και οι αιτήσεις πλέον θα αξιολογούνται με μοριοδότηση, σύμφωνα με συντελεστές βαρύτητας που θα λαμβάνουν υπόψη διάφορα κριτήρια αξιολόγησης , όπως είναι: το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία, οι βαθμοημέρες θέρμανσης, η παλαιότητα της κατοικίας, το εισόδημα και διάφορα κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειας κτλ).

2) Το ποσοστό επιδότησης θα φτάνει έως 75% και αυτό για τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος δηλαδή με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 5.000€ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000€.

3) Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων θα φτάνει έως 28.000€ με συντελεστή εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 0,90 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) .

4) Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι όσοι ιδιοκτήτες έχουν εισόδημα μέχρι 60.000€ οικογενειακό εισόδημα.

5) Για κατοικίες που νοικιάζονται ως κύρια κατοικία ή έχουν παραχωρηθεί με δωρεάν παραχώρηση, το ποσοστό επιδότησης των ιδιοκτητών τους είναι σταθερό στο 40%, ανεξάρτητο από τα εισοδηματικά κριτήρια.

6) Ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος παραμένει η άνοδος τριών ενεργειακών κατηγοριών και επομένως οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των δαπανών από ότι πέρυσι (μιας και μειώθηκε το ποσοστό επιδότησης) με ίδια κεφάλαια ή με δάνειο.

7) Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
 •  Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 70%.
 • Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%
 • Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
 •  Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%.

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες τακτοποίησης θα πρέπει το ακίνητο να έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή του σε αντίστοιχο νόμο πριν την αίτηση, εκτός και πρόκειται για αποκλίσεις έως 7 τμ οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται (σε αυτήν την περίπτωση η επιδότηση καθορίζεται από το εισόδημα του ιδιοκτήτη που το ιδιοκατοικεί) ή ενοικιάζεται ή είναι δωρεάν παραχωρημένη (στις δυο τελευταίες περιπτώσεις η επιδότηση είναι ανεξάρτητη εισοδήματος και ίση με 40%).
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ και μετά τις παρεμβάσεις ανεβαίνει τουλάχιστον 3 κατηγορίες.
 4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
 5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας
 6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).
 7. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου)

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 • Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
 • Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.
 • Γ. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης του ακινήτου, τότε η χρήση του (ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση) θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και επομένως θα διαμορφώνεται και ανάλογα η επιδότηση.

Η επιδότηση καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και αυτός εξοφλεί τα τεχνικά συνεργεία. Για την ακρίβεια, μετά την απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη το 50% της επιδότησης, ο οποίος μαζί με τη δική του συμμετοχή θα πρέπει να το καταβάλλει στα συνεργεία. Στο τέλος του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο 50% της επιδότησης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη ώστε να εξοφληθούν τα συνεργεία. Επιπλέον επιδότηση προσφέρεται με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Μάλιστα, για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία θα υπάρχει μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον τραπεζικό δανεισμό των νοικοκυριών αυτών. Αν πρόκειται για πολυκατοικία και ενταχθεί ολόκληρη, τότε η επιδότηση κάθε διαμερίσματος αυξάνεται κατά 10%. Ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει έως 28.000 € ανά ακίνητο, εφόσον δεν ξεπερνάει:

 • Τα 180 € / τμ (σύμφωνα με το Ε9)
 • Τα 0.9€ / τμ / kWh ετήσιας εξοικονομούμενης ενέργειας.

Επιπρόσθεταεπιχορηγούνται κατά 80% από το Πρόγραμμα τα παρακάτω:

 • ΠΕΑ Α’
 • ΠΕΑ Β’
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Σύμβουλος έργου
 • Άδεια / Μελέτη

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις υπηρεσίες μηχανικού και συμβούλου είναι 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Μέσα στο διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής; θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 30% της αξίας του έργου.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021:

 

 • Ταυτότητα αιτούντος
 • Άδεια οικοδομής ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο υπάρχει
 • Κατόψεις κατοικίας (εάν υπάρχει και τοπογραφικό)
 • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (δεν έχει σημασία σε ποιο όνομα είναι)
 • Ε1
 • Ε9
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα
 • Στην πορεία θα χρειαστούμε τους κωδικούς taxisnet για την υποβολή της αίτησης
 • 5 Φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης (1 όψης κτηρίου και 4 εσωτερικού χώρου)
 • ΠΕΑ (ενεργειακής κατηγορίας από Γ και κάτω), με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 26/11/2017. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, εκδίδεται από εμάς με αιτιολογία το πρόγραμμα εξοικονομώ

 

Τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Να δηλώνεται από κάποιον ως κύρια κατοικία.
 • Το ακίνητο να είναι σε χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία από τη Γ.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Να υφίσταται νόμιμα.

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι οι κάτωθι:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Κλιματιστικά
 • Αντλία θερμότητας
 • Λέβητας Φυσικού Αερίου / Υγραερίου / Βιομάζας
 • Θερμοπρόσοψη
 • Συστήματα σκίασης
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας

 

 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

       

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

Διαφήμιση
Διαδίκτυο
Συμβουλευτική

 

Τηλ : 2103005244
(αφήστε μήνυμα)

Φαξ : 2103001704

 

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Διάθεση Newsletter

captcha 
Scroll to top