Εκτύπωση
Έχουμε εμπειρία & γνώση από το σχεδιασμό, την παραγωγή & τη διανομή παντός είδους διαφημιστικού εντύπου & άλλου υλικού. Γνωρίζουμε πού μπορούμε να βρούμε τί & διαθέτουμε μεγάλη λίστα συνεργατών.
Στη Σελίδα των προσφορών μας, προτείνουμε κατά καιρούς διάφορα διαφημιστικά μέσα προβολής. Γενικά, μπορούμε να δώσουμε συμβουλές & λύσεις για ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς για την εξωτερική (outdoor) διαφήμιση.
Ενδεικτικές εργασίες που έχουμε αναλάβει :
 
 Διαβάστε το έντυπο


Διαβάστε το έντυπο . 


Δημιουργικό μακέτας: από 10 έως 50 €, αναλόγως απαιτήσεων
Αφού δημιουργήσουμε τη μακέτα της κάρτας σας, την αποστέλλουμε στο mail σας για έγκριση σε μη εκτυπώσιμη μορφή. Μόλις την εγκρίνετε, προχωρούμε στην εκτύπωση.

 Τιμές εκτυπώσεων Business Cards 

 Κάρτες     τεμάχια       Τιμή εκτύπωσης offset
   200                   =                               20 €
    500                  =                               30 €
   1000                 =                               50 €
 * Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
 * Τα κόστη αποστολής των εντύπων & των άλλων διαφημιστικών ειδών βαρύνουν τον παραλήπτη.