Εκτύπωση

  

* η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συνεργασία με την Ομάδα ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ


    

 

 

Ειδικές καταχωρήσεις προνομίων

Η ομάδα ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΘΕΣΗ διαφημιστική, παρέχει ειδικό bonus σε διάφορους συνεργάτες - μέλη Custwin για ποικίλους λόγους. Οι αμοιβές αυτές δεν έχουν κάποια σχέση με τους Leaders & την ελάχιστη αγορά που απαιτεί η Custwin ώστε να μείνουν ενεργοί στο Car Bonus { βλέπε ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ - 10ετής υποστήριξη Custwin Leaders για ccb }.

Καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

  

 

- τα bonus αυτά δίδονται κάθε μήνα όπως αναγράφεται από τη ΔΙΑΘΕΣΗ

 

IDs αυτής της υπηρεσίας μας
Custwin ID Μήνας έναρξης Μήνας λήξης Αιτιολογία Προνόμιο
- - - - -
551 9/2021 12/2022 ειδικός συνεργάτης από  cw1093 5 ππ
1625 1/2022 12/2022 ειδικός συνεργάτης από  cw1093 5 ππ
2060 5/2021 αορίστως κάρτα ΑΒ 5 ππ
2870 1/2022 αορίστως owner diathesis 5 ππ
3364 11/2021 6/2022 ανταποδοτικό όφελος από 1093 5 ππ
6256 1/2021 αορίστως ανταποδοτικό όφελος από 1093 5 ππ
6257 1/2021 αορίστως ανταποδοτικό όφελος από 1093 5 ππ

 

 


Δείτε ένα promo video της Custwin