Τί είναι;

Είναι μόνιμες περιοδικές κληρώσεις αριθμολαχνών, με χρήση κάποιας δημόσιας Κλήρωσης, όπως τα Κρατικά Λαχεία ή το Super3 του ΟΠΑΠ.