Εκτύπωση
Η Προώθηση Προϊόντων στηρίζεται στη διαδικασία Επικοινωνίας της επιχείρησης με το δυνητικό Πελατολόγιό της. Αποτελεί τον τελικό κρίκο στην αλυσίδα του Marketing, πριν τη δημιουργία της Ζήτησης.
Η ΔΙΑΘΕΣΗ είναι διαφημιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης προϊόντων από την 1η Νοεμβρίου 2007. 
Τμηματοποιείται ως εξής:
  1. Event management & promotion (Indoor and Outdoor)
  2. Σχεδιασμός, παραγωγή & διανομή παντός είδους διαφημιστικού υλικού
 Παρέχουμε στους πελάτες μας άριστο συσχετισμό ποιότητας υπηρεσιών και τιμολόγησης, ενώ έχουμε συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες. Τα στελέχη της ΔΙΑΘΕΣΗΣ άλλωστε είχαν εργαστεί πολλά χρόνια σε συναφείς εταιρείες, διαθέτουν δε πλούσια εμπειρία από προωθητικές ενέργειες διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.
 
Η εταιρεία μας διαχειρίζεται προωθητικές ενέργειες από το σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίησή τους. Γνωρίζει τί ακριβώς χρειάζεται μια πετυχημένη προωθητική ενέργεια:
Η ΔΙΑΘΕΣΗ προσφέρει τα βασικά στοιχεία εκτέλεσης έργου:
  1. Οργάνωση
  2. Επιλογή κατάλληλου προσωπικού
  3. Καλαισθησία, Ομοιομορφία
  4. Μεταφορά και αποθήκευση υλικού 
  5. Οπτική αποτύπωση (φωτογραφίες, video)
  6. Αποστολή αποτελεσμάτων προωθητικής ενέργειας στους πελάτες 
  7. Καταγραφή υπολοίπου προϊόντων, ασφαλής αποθήκευση ή επιστροφή
Η ΔΙΑΘΕΣΗ είναι πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη για ό,τι μας ζητηθεί (παραδείγματος χάρη: στολές, stands, φυλλάδια, σημαίες, ειδικές κατασκευές, ειδικές προβολές, παρουσιάσεις προϊόντων, οχήματα, αποθήκες, κλπ) καθώς και δυνατότητα να αναλάβουμε ποικίλες δραστηριότητες σε πολλά μέρη της Ελλάδας.
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εν κατακλείδι,
Αυτά αφορούν μία απλή προωθητική ενέργεια διανομής υλικού από καλαίσθητες, νεανικές, ευχάριστες προωθητικές ομάδες. Η ΔΙΑΘΕΣΗ έχει επιπλέον εναλλακτικές προτάσεις δημιουργίας για την outdoor προβολή σας (π.χ. smart2two ή segway promotion, χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων) καθώς πιστεύουμε ότι μια αποτελεσματική προωθητική ενέργεια πρέπει καταρχήν να τραβάει το βλέμμα του αποδέκτη. Βεβαίως, οι παραπάνω απαιτήσεις διαφοροποιούν το κόστος.
Γενικά, είμαστε στη … διάθεσή σας με χαρά να συνεκτιμήσουμε τις ανάγκες & παραμέτρους της δικής σας επιχείρησης, της διαφημιστικής σας προβολής, με στόχο μας να δημιουργούμε ευχαριστημένους πελάτες που θα μας προτιμούν.

 

Δείτε ένα ανθολόγιο από παλαιές προωθητικές μας ενέργειες.