Διαθέτουμε εμπειρία & γνώση στις διαδικασίες των Περιφερειών για θέματα Υπουργείου Μεταφορών.