Εκτύπωση

 

 

Η εταιρεία μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία με το ηλεκτρονικό περιβάλλον συναλλαγών & τη χρήση των σχετικών εργαλείων σε ελληνικά αλλά & ξένα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρέχει στους πελάτες της την Υπηρεσία υποδοχής πληρωμών για τρίτο μέρος & εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών - μεταφορών. Έτσι βοηθάμε τις ΜΜΕ, που αποτελούν την πραγματική οικονομία της Ελλάδος, αφενός με τεχνογνωσία & αφετέρου με προσπέλαση του σκοπέλου των πιθανών κατασχέσεων & δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών.

Αναλυτικά για τους Όρους της υπηρεσίας αυτής & τις χρεώσεις διαβάστε παρακάτω. 

 

 

Υποδοχή πληρωμών σε ελληνική τράπεζα

Διατηρούμε εταιρικό λογαριασμό στην Alphabank αλλά & λογαριασμούς φίλιων προσώπων στις υπόλοιπες 3 συστημικές τράπεζες, στους οποίους μπορείτε να παραπέμπετε τρίτους για κατάθεση χρημάτων. 
Τρόποι πληρωμής ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Σε κάθε λήψη χρημάτων, η εταιρεία μας σας ενημερώνει, είτε διά τηλεφώνου είτε με email, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα

 

Εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών (πληρωμές, μεταφορές)

Για εκτέλεση πληρωμής ή μεταφοράς χρημάτων καθ' υπόδειξή σας, χρειαζόμαστε το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες.
Εάν θέλετε να λάβετε μετρητά από την έδρα μας, θα ελέγχεται κατόπιν συνεννόησης η δυνατότητα αυτή, αναλόγως των εν ισχύ περιορισμών κίνησης κεφαλαίων.
Εάν θέλετε να μεταφέρουμε χρήματα στο εξωτερικό, μέσω του διεθνούς ηλεκτρονικού πορτοφολιού Neteller, ομοίως θα ελέγχεται η δυνατότητα αυτή, αναλόγως των εν ισχύ περιορισμών κίνησης κεφαλαίων. Με τη Neteller μπορείτε να κάνετε αγορές στην Ελλάδα αλλά & στο εξωτερικό με χρήση της δικής σας Mastercard, που παρέχεται δωρεάν χωρίς συνδρομή!

 

 

Χρεώσεις υπηρεσίας (χωρίς φπα 24 %). 

  1. 2 € κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή προς τρίτους (μεταφορά ή πληρωμή)
  2. 3 % επί όλων των εισερχόμενων εμβασμάτων
  3. 6 % για παροχή μετρητών
  4. 9 % για φόρτωμα του δικού σας Neteller Account 

 

* Για τα μέλη της Custwin υπάρχει Προνόμιο 20 % προ φπα επί των προμηθειών μας

 

 

Όροι υπηρεσίας - Παρατηρήσεις

Η επιχείρηση - πελάτης συμφωνεί να δέχεται η ΔΙΑΘΕΣΗ - Συμβουλευτική πληρωμές από τρίτους υπέρ της.
Για το σκοπό αυτό η ΔΙΑΘΕΣΗ θα εκδίδει κάθε 3μηνο ένα ΤΠΥ για " Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη χρήση συστημάτων e-commerce & internet payments "  προς την επιχείρηση - πελάτη.
Το κόστος του παραπάνω τιμολογίου για τη χρήση της υπηρεσίας προκαταβάλλεται. Τα άλλα κόστη χρήσης θα βγαίνουν κάθε μήνα με αναλυτική κατάσταση συναλλαγών από τη ΔΙΑΘΕΣΗ & θα εξοφλούνται μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης.
Για τυχόν αμφισβήτηση συναλλαγής, θα χρησιμοποιείται η online απεικόνιση μέσω teamviewer ή skype.
Εξυπακούεται ότι τυχόν επιβαρύνσεις των συναλλαγών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Ελλάδος ή εξωτερικού βαρύνουν τον πελάτη.
Εάν η ΔΙΑΘΕΣΗ δεν ενημερώσει ή δεν εκτελέσει τις συναλλαγές εντός του χρονικού περιθωρίου που περιγράφεται ως άνω, τότε θα έχει 20 % έκπτωση στη συνολική μηνιαία αμοιβή της. Εάν δηλαδή αυτό συμβεί 5 φορές, τότε η αμοιβή της ΔΙΑΘΕΣΗΣ μηδενίζεται. Εξαίρεση: όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, για τους οποίους θα πρέπει να ειδοποιηθεί εκ των προτέρων η επιχείρηση - πελάτης.
Η παροχή μετρητών & η μεταφορά χρημάτων στο Neteller Account σας, αφού ελεγχθεί η δυνατότητα, θα εκτελείται σε 3 έως 10 εργάσιμες μέρες.
Προσοχή: να παραπέμπετε τους πελάτες σας κατευθείαν στους Τρόπους Πληρωμής της ΔΙΑΘΕΣΗΣ, διότι μπορεί στην πορεία να χρειαστεί να αλλάξει ένας Λογαριασμός. Σε αυτό τον ιστότοπο είναι πάντα ενημερωμένοι οι ισχύοντες Λογαριασμοί μας.