Εκτύπωση

 

 

 

Η επιχειρηματικότητα είναι ο υγιής & βιώσιμος τρόπος προόδου της ελληνικής οικονομίας. Τα προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Αναφοράς συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει 

την υποβολή φακέλου & τη διοίκηση έργου

για την υπαγωγή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης σε κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήσσονος σημασίας - de minimis (προϋπολογισμοί μέχρι 200.000 €) του ΕΣΠΑ.

Αν ενδιαφέρεστε να επιχειρήσετε & να λάβετε επιδότηση, τότε συμπληρώστε την
ακόλουθη Φόρμα :

(tip: εάν έχετε γνώση για συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θέλετε άμεσα να υποβάλετε Αίτηση, προτείνουμε να πληρώσετε 124 € -περιλαμβάνει φπα 24 %- για άμεση συμβουλευτική συνεδρία & προ-αξιολόγηση) 

 

 

  

 

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση που δεν εξοφλήσετε το κόστος του πρώτου ραντεβού, η ομάδα μας, εφόσον κάνει θετική προ-αξιολόγηση των υποβληθέντων, θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση, όταν υπάρξει κάτι που ταιριάζει στις παραμέτρους σας & που έχετε ελπίδες βάση μοριοδότησης να είστε επιλέξιμοι. 

Το δε κόστος εξαρτάται, όπως γενικά το κόστος αμοιβής των Συμβούλων, από πολλά επιμέρους στοιχεία, όπως μέγεθος επένδυσης, μορφή εταιρείας, αριθμός εταίρων - εργαζομένων κα. Σημαντικό μέρος αυτής πάντως (ή ενίοτε ολόκληρη η αμοιβή) είναι επιλέξιμη δαπάνη της επιδότησης, εφόσον αυτή εγκριθεί.

 

* Στα 124 € περιλαμβάνεται φπα 24 %. Αποδίδεται προνόμιο στα μέλη Custwin 5 % προ φπα.
** Στην περίπτωση που δεν προχωρήσετε σε Αίτηση χρηματοδότησης μέσα σε 2 έτη από την πληρωμή σας, η εταιρεία μας σας επιστρέφει παροχές αξίας 60 € (σσ. όμοιες με αυτές που δίνονται σε αυτή την υπηρεσία συνεργατών μας: ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ - σεμινάρια)

  

 

 


 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Η ενασχόλησή μας με τη Συμβουλευτική ΜΜΕ & την καθοδήγησή τους στο δαιδαλώδη χώρο των επιδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα ξεκίνησαν το 2007, όταν η επιχείρησή μας έκανε Έναρξη εργασιών & έλαβε επιχορήγηση νέας επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ. Το 2009 επίσης, το λογισμικό μας «δι..δω!» επιδοτήθηκε από το E-services ως καινοτόμα διαδραστική ηλεκτρονική υπηρεσία. Έκτοτε έχουμε αναλάβει τη διαδικασία υποβολής φακέλου υπέρ τρίτων για διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ de minimis, έχοντας γνώση, εμπειρία & ενεργό λογαριασμό στο https://www.ependyseis.gr/ . Ο σχετικός ΚΑΔ της εταιρείας μας είναι ο 70223000: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Η επίσημη ενημέρωση για το ΕΣΠΑ βρίσκεται βεβαίως στο site:
 https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx 

& πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ενισχύσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ο σύνδεσμος είναι εδώ: https://www.espa.gr/el/Pages/procsimsea.aspx 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να δει το Πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει & να υποβάλει Αίτηση. Ωστόσο, ο όγκος των παραμέτρων & των τυποποιήσεων που έχει κάθε Πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο κατά την υποβολή όσο ΚΥΡΙΩΣ κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, καθιστούν απαγορευτική την επιφανειακή ανάγνωση & την επιπόλαιη προσπάθεια για ένταξη από τον κάθε υποψήφιο επενδυτή.

Η ΔΙΑΘΕΣΗ, μαζί με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, οικονομολόγων-δικηγόρων-συμβούλων εξαγωγών-marketers, απλοποιεί όσο γίνεται τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο δυνητικά δικαιούχος των ενισχύσεων & έχει τη δυνατότητα, με λογικό κόστος, να αναλάβει την υποβολή στο ΕΣΠΑ, αφού γίνει μια σχετική προ-αξιολόγηση. 

* Υπάρχει ακόμη δυνατότητα μέσω των συνεργατών μας να αναλάβουμε την υπαγωγή σας σε μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.